Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

Δ181-Δ182

Ελεφάντινο ζεύγος κροτάλων σε μορφή ανθρώπινου χεριού.

Δένονταν πάντοτε σε ζεύγη και χρησιμοποιούνταν σε τελετουργίες.

 
 
 
   
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ