Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

106

Άγαλμα-αρχιτεκτονικό μέλος από τον ταφικό ναό του Ουεννέφερ Α΄, αρχιερέα του θεού Όσιρι.

Η επιγραφή αναφέρεται στο γενεαλογικό δέντρο της οικογένειάς του. Από την Άβυδο. Γρανίτης. Νέο Βασίλειο, 19η Δυναστεία, 1307-1196 π.Χ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ