Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

3365

Χάλκινο, ταφικό-αναθηματικό ειδώλιο του Χεπού.

Φιλοτεχνήθηκε από τον αδερφό του Τσενένα, χρυσοχόο. Νέο Βασίλειο, αρχές 18ης Δυναστείας, 1550-1479 π.Χ.

 
 
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ