Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

2653

Λίθινο ταφικό περίαπτο σχήματος καρδιάς με ανθρώπινη κεφαλή.

Το τοποθετούσαν στο μέρος της καρδιάς για προστασία. Κατά τη διάρκεια της ταρίχευσης, η καρδιά παρέμενε στο σώμα, καθώς ήταν το όργανο της αίσθησης και της διανόησης, απαραίτητη στο δικαστήριο των νεκρών και τη μετά θάνατο ζωή

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ