Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

Χ202

Χάλκινα αντίβαρα περιδεραίων- μενίτ.

Κρέμονταν από πολλαπλές σειρές χαντρών.
Νέο Βασίλειο,- 18η Δυναστεία.

Το μενίτ ήταν κόσμημα από πολλαπλές σειρές χαντρών και ένα αντίβαρο που κρέμονταν από την πλάτη των γυναικών. Παράλληλα ήταν τελετουργικό μουσικό όργανο, το οποίο δονούσαν οι ψάλτριες και οι γυναίκες της υψηλής κοινωνίας.
Το μενίτ ως θεϊκό κόσμημα ήταν αφιερωμένο στη θεά Αθώρ. Ο ήχος του, όμοιος με των ήχο των σείστρων, ανακαλούσε τον ήχο του θροΐσματος των παπύρων στους βάλτους, στο πέρασμα της Αθώρ με τη μορφή αγελάδας.
 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ