Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

Λ12

Άγαλμα αγελάδας με τη δέλτο του φαραώ Ραμσή Β'.

Γρανίτης.
Νέο Βασίλειο, 19η Δυναστεία, βασιλεία Ραμσή Β', 1290-1224 π.Χ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ