Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

30

Ψευδόθυρα από τον μαστάμπα της Σενετίτες.

Πιθανόν από τη Σακκάρα. Πωρόλιθος.

Η Ψευδόθυρα, που όπως άλλωστε δηλώνει και το όνομά της, αποτελούσε απομίμηση πόρτας, είναι είδος ταφικής στήλης, που ήταν  τοποθετημένη στο δυτικό τοίχο του επίγειου ταφικού ναού. Αυτή αποτελούσε το κύριο και ουσιαστικό μέρος τάφων μελών της βασιλικής οικογένειας και των αξιωματούχων του Αρχαίου Βασιλείου και της Πρώτης Μεταβατικής Περιόδου.

Μπροστά στην ψευδόθυρα, λάμβαναν χώρα όλες οι τελετουργίες, όπως απαγγελλεία μαγικών κειμένων και προσφορών από ιερείς και μέλη της οικογένειας του νεκρού. Πίστευαν ότι το Κα (πνεύμα-ζωική ενέργεια του νεκρού) έβγαινε από τα μυστικά υπόγεια ταφικά δωμάτιαή στον πάνω κόσμο από μια οριζόντια σχισμή (τα μάτια της κατοικίας του ΚΑ), στην ψευδόθυρα και παίρνοντας τις προσφορές (τροφές, άνθη, αρωματικά έλαια) συνέχιζε να ζει στην αιωνιότητα. Έτσι, σύμφωνα με τις θρησκευτικές και μαγικές δοξασίες των αρχαίων Αιγυπτίων, η ψευδόθυρα αποτελούσε το σημείο επαφής ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και των νεκρών.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ