Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

1629

Νεκρικό πορτραίτο τύπου ''Φαγιούμ''.

Νεκρικό πορτραίτο τύπου ''Φαγιούμ'', ηλικιωμένου ανδρός. Επιζωγραφισμένο ξύλο με τέμπερα. Ρωμαϊκή περίοδος, 125-150 μ.Χ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ