Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

1630

Νεκρικό πορτραίτο τύπου ''Φαγιούμ''.

Νεκρικό πορτραίτο τύπου ''Φαγιούμ'', κοριτσιού σε προεφηβική ηλικία. Επιζωγραφισμένο λινό ύφασμα με τέμπερα.

Ρωμαϊκή περίοδος, τέλος 4ου αι. μ.Χ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ