Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

1628

Νεκρικό πορτραίτο γυναίκας, τύπου «Φαγιούμ».

Επιζωγραφισμένο ξύλο με την τεχνική της εγκαυστικής (ανάμιξη χρωμάτων με ζεστό ή κρύο κερί μέλισσας και ρητίνη).

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ