Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

916

Ανδρική κεφαλή από περίβλημα μούμιας.

Επιζωγραφισμένος ασβεστόλιθος.

Ανδρική κεφαλή, τμήμα καλύμματος σαρκοφάγου. Η ανασηκωμένη κεφαλή του νεκρού δηλώνει την μετάβασή του στην αθανασία.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ