Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

44

Μαρμάρινο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Πιθανόν από σύνταγμα στην Αλεξάνδρεια προς τιμή του Ηφαιστίωνα. 1ος αι. π.Χ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ