Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

33

Λίθινη αποτροπαϊκή στήλη με παράσταση των θεών Τιθώι και Μπες.
Ρωμαϊκή περίοδος, εποχή Τιβερίου.
Ασβεστόλιθος.
Διαστάσεις: 0,375x0,24μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ