Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

108

Κεφαλή αγάλματος του Πτολεμαίου ΣΤ΄ Φιλομήτορος.

Γρανίτης.
Βρέθηκε στην Αίγινα.
180-145 π.Χ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ