Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

772α-772β

Χάλκινα κύμβαλα για ιερές και μαγικές τελετές.

Ρωμαϊκή περίοδος.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ