Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

447

Χάλκινο αγαλμάτιο φυματικού άνδρα.
Πτολεμαϊκή περίοδος. 2ος αι. π.Χ.

Πιθανόν προσωποποίηση του φθόνου σε στάση αυτοπνιγμού. Το κρεμούσαν με αλυσίδα στην είσοδο των σπιτιών ως αποτροπαϊκό σύμβολο. Ο αποτροπαϊκός χαρακτήρας ενισχυόταν με την απόδοση υπερμεγέθους φαλλού, από τον οποίο κρεμούσαν καμπανάκι.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ