Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

2720

Mαρμάρινο άγαλμα κούρου, από το Σούνιο
Γύρω στο 600 π.X.

Άγαλμα κούρου από ναξιακό μάρμαρο. Tο υπερφυσικού μεγέθους άγαλμα, από τα μεγαλύτερα και πιο μεγαλόπρεπα της σειράς των κούρων, βρέθηκε, μαζί με την πλίνθο και τη βάση του, σε έναν αποθέτη μπροστά στο ναό του Πoσειδώνος στο Σούνιο (Aττική). O κούρος ήταν αφιέρωμα στον Ποσειδώνα, και πιθανότατα ήταν στημένο μπροστά στο ναό του. Στον αποθέτη τοποθετήθηκε μετά την καταστροφή του ναού και των αναθημάτων του από τους Πέρσες το 480 π. X.
Ύψος 3,05μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El