Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

56

Πώρινος επιτύμβιος πεσσός του Δέρμυος και του Κιτ(τ)ύλου από την Τανάγρα.
600-550 π.Χ.

Επιτύμβιος πεσσός από βοιωτικό πωρόλιθο. Βρέθηκε στο νεκροταφείο Κοκάλι, στην Τανάγρα της Βοιωτίας. Στη μπροστινή όψη παριστάνονται οι δύο νεκροί νέοι, ο Δέρμυς και ο Κίτ(τ)υλος, πιθανότατα αδέλφια, αγκαλιασμένοι, γυμνοί, στον τύπο των κούρων, σχεδόν ολόγλυφοι. Προβάλλουν ο ένας το αριστερό και ο άλλος το δεξί πόδι. Στο βάθος του αναγλύφου, στο ύψος των κνημών, είναι χαραγμένα τα ονόματα των νέων: αριστερά Δέρμυς και δεξιά Κί(τ)υλος. Στο μέτωπο της πλίνθου άλλη εγχάρακτη επιγραφή, σε βοιωτικό αλφάβητο, που συνεχίζεται και στη δεξιά πλευρά, μας πληροφορεί ότι ιδρυτής του μνημείου ήταν ο Αμφάλκης. Βοιωτικό έργο της πρώιμης αρχαϊκής περιόδου.
Ύψος 2,00 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El