Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

61

Μαρμάρινη ανδρική κεφαλή, πιθανώς από αγαλμάτιο ιππέα, από την Ελευσίνα, Αττική.
Γύρω στο 560 π.Χ.

Κεφαλή ανδρικού αγαλματίου, πιθανώς ιππέα. Βρέθηκε στην Ελευσίνα το 1887. Η κεφαλή παρουσιάζει ισχυρή στροφή προς τα αριστερά. Αποτελεί πιθανότατα έργο μαθητή του λεγόμενου γλύπτη του “ιππέα Rampin”.
Ύψος 0,18 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El