Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

10

Μαρμάρινος αναθηματικός κούρος από το Πτώο.
Γύρω στο 550 π.Χ.

Αναθηματικός κούρος από ναξιακό μάρμαρο. Βρέθηκε, το 1885, στο ιερό του Απόλλωνος, στο όρος Πτώο της Βοιωτίας. Τα μαλλιά δεμένα με ταινία, πέφτουν πίσω στη ράχη και σχηματίζουν κοντούς βοστρύχους πάνω από το μέτωπο.
Έργο με έντονες νησιωτικές επιδράσεις που κινείται κοντά σε δημιουργίες του εργαστηρίου της Μήλου.
Ύψος 1,30 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El