Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

38

Τμήμα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης αθλητή από τον Κεραμεικό της Αθήνας.
Γύρω στο 550 π.Χ.

Άνω μέρος επιτύμβιας στήλης, από πεντελικό μάρμαρο. Βρέθηκε στο νεκροταφείο του Κεραμεικού, στην Αθήνα. Απεικονίζει νέο αθλητή, που φέρει δίσκο. Έργο του λεγόμενου γλύπτη του «ιππέα Rampin».
Ύψος 0,35 μ., πλάτος 0,44 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El