Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

21

Μαρμάρινο άγαλμα Νίκης από τη Δήλο, Κυκλάδες.
Γύρω στο 550 π.Χ.

Άγαλμα Νίκης από παριανό μάρμαρο. Βρέθηκε στο νησί Δήλος των Κυκλάδων. Η φτερωτή θεά απεικονίζεται να τρέχει προς τα αριστερά. Φορά πέπλο και χιτώνα, που αφήνουν ακάλυπτο το δεξί λυγισμένο σκέλος, και στα μαλλιά στεφάνη με ένθετα, μετάλλινα κοσμήματα.
Το έργο είναι το παλαιότερο λίθινο ελεύθερο άγαλμα Νίκης, έργο ενός νησιώτη γλύπτη. Η απόδοσή του στο γλύπτη Άρχερμο από τη Χίο, δεν είναι βέβαιη.
Ύψος 0,90 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El