Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

41

Μαρμάρινο επίκρανο επιτύμβιας στήλης από τον αρχαίο δήμο Λαμπτρών Αττικής.
Γύρω στο 550 π.Χ.

Επίκρανο επιτύμβιας στήλης από μάρμαρο Υμηττού. Βρέθηκε στην περιοχή των Λαμπρικών, στα Μεσόγεια Αττικής (αρχαίος δήμος Λαμπτρών). Φέρει παράσταση σε πρόστυπο ανάγλυφο στις τρεις πλευρές του. Στην κύρια όψη απεικονίζεται ιππέας, που βαδίζει προς τα δεξιά, στην αριστερή στενή πλευρά δύο θρηνωδοί γυναίκες και στη δεξιά στενή πλευρά ώριμος ιματιοφόρος άνδρας σε στάση θρήνου.
Ύψος 0,74 μ., πλάτος 0,735 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El