Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

14

Ημιτελές, μαρμάρινο άγαλμα κούρου από τη Νάξο, Κυκλάδες.
Γύρω στο 540 π.Χ.

Άγαλμα κούρου, από νησιωτικό μάρμαρο. Βρέθηκε στη Νάξο. Το άγαλμα διατηρεί σε ολόκληρη την επιφάνειά του ίχνη από βελόνι.
Ο γλύπτης έχει πλάσει από όλες τις πλευρές τους όγκους, αλλά δεν έχει προχωρήσει στις ανατομικές λεπτομέρειες και την τελική επεξεργασία της επιφάνειας.
Ύψος 1,02 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El