Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

3686

Μαρμάρινος κούρος από την Κέα.
530-520 π.Χ.

Kούρος, πιθανότατα επιτύμβιος, από νησιωτικό μάρμαρο. Βρέθηκε στην Κορρησία της νήσου Κέας (Τζιάς). Τα μαλλιά, δεμένα με ταινία, πέφτουν στην πλάτη σε αστραγαλόσχημους πλοκάμους, ενώ πάνω από το μέτωπο σχηματίζουν παχείς ελικοειδείς βοστρύχους. Εύρρωστος, με ωραία δομημένο, δυνατό σώμα. Έργο νησιώτη γλύπτη.
Ύψος 2,07 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El