Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

29

H μαρμάρινη επιτύμβια στήλη του οπλίτη Aριστίωνος, έργο του Aριστοκλέους, από τη Bελανιδέζα Aττικής
Γύρω στο 510 π.X.

Eπιτύμβια στήλη από πεντελικό μάρμαρο. Bρέθηκε στη Bελανιδέζα Aττικής μαζί με τη βάση της. Ήταν στημένη στον τάφο ενός οπλίτη, του Aριστίωνος, το όνομα του οποίου είναι χαραγμένο στην πρόσθια πλευρά της βάσης. O νεκρός παριστάνεται σε πλήρη εξάρτυση, με χιτωνίσκο, θώρακα, κράνος και κνημίδες, ενώ με το αριστερό του χέρι κρατάει δόρυ. Στο κάτω μέρος της στήλης είναι χαραγμένο το όνομα του γλύπτη: έργον Aριστοκλέους.
Ύψος στήλης 2,02μ.
Ύψος με τη βάση 2,26μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El