Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

3687

Μαρμάρινος κορμός κούρου, από την περιοχή του Ιλισού, Αθήνα.
Αρχές 5ου αι. π.Χ.

Μαρμάρινος κορμός κούρου. Βρέθηκε στην κοίτη του Ιλισού, στην Αθήνα. Φορά ιμάτιο που καλύπτει την πλάτη και τα πλευρά και πέφτει μπροστά συμμετρικά ανοιχτό. Οι ντυμένοι κούροι επιχωριάζουν στις περιοχές του βορειοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Ελλάδας, ιδιαίτερα της Ιωνίας, από όπου έχει δεχτεί επιδράσεις και το έργο αυτό.
Ύψος 0,65 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El