Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

1826

Mαρμάρινο άγαλμα διαδούμενου αθλητή, από τη Δήλο
Aντίγραφο του 100 π.Χ. ενός πρωτοτύπου του 450-425 π.X.

Άγαλμα αθλητή από νησιώτικο μάρμαρο. Βρέθηκε το 1894 στη Δήλο, στο κτίριο που ονομάστηκε Oικία του Διαδούμενου. Ο νέος παριστάνεται γυμνός να δένει ταινία στα μαλλιά, στοιχείο που επιτρέπει την ταύτισή του με νικητή. Το έργο χρονολογείται γύρω στο 100 π.Χ. και είναι αντίγραφο του φημισμένου αγάλματος του «Διαδούμενου», έργου του Πολυκλείτου γύρω στο 450-425 π.X. Το στήριγμα σε μορφή κορμού δένδρου, με το ιμάτιο του αθλητή ριγμένο πάνω του, αποτελεί προσθήκη του αντιγραφέα. Πρόσφατες έρευνες αποκάλυψαν ότι το γλυπτό έφερε επιχρύσωση.
Ύψος 1,95μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El