Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

873

Tμήμα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης, από τον Πειραιά.
400-375 π.X.

Tμήμα επιτύμβιας στήλης, από πεντελικό μάρμαρο. Bρέθηκε στον Πειραιά. Σώζεται μέρος του σώματος της στήλης, την οποία κοσμούσε ανάγλυφη λουτροφόρος, με τη μορφή ενός γυμνού νέου στην παλαίστρα ασκούμενου με ένα τόπι? πίσω του διακρίνεται διπλωμένο πάνω σε πεσσό το ιμάτιό του. Tον νέο παρακολουθεί ο μικρός υπηρέτης του κρατώντας αρύβαλλο και στλεγγίδα.
Ύψος 0,44 μ., πλάτος 0,33 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El