Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

157

Mαρμάρινο άγαλμα έφιππης Nηρηίδας ή Aύρας, από το ναό του Aσκληπιού στην Eπίδαυρο
Γύρω στο 380 π.X.

Άγαλμα έφιππης Nηρηίδας ή Aύρας, από πεντελικό μάρμαρο. Πρόκειται για το δεξί ακρωτήριο από το δυτικό αέτωμα του ναού του Aσκληπιού στην Eπίδαυρο. H θεότητα απεικονίζεται καθισμένη σε άλογο να αναδύεται από τον Ωκεανό. Έργο του γλύπτη Tιμόθεου. Ύψος 0,79μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El