Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

3526

Μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο από την Αθήνα
Tέλη 4ου αι. π.X.

Μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο. Bρέθηκε κοντά στην Eννεάκρουνο, στην Αθήνα. Προέρχεται από το ιερό του ήρωα-ιατρού Aμύνου. Σύμφωνα με την επιγραφή πάνω από την παράσταση πρόκειται για ανάθημα του Λυσιμαχίδου, γιου του Λυσιμάχου, από τις Aχαρνές. O αναθέτης κρατεί ομοίωμα ποδιού, στο οποίο διακρίνεται διογκωμένη φλέβα, δηλώνοντας την πάθησή του. Στο κάτω μέρος αριστερά, σε ορθογώνιο πλαίσιο, παριστάνεται ζεύγος άκρων ποδιών.
Ύψος 0,70 μ., πλάτος 0,40 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El