Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

231

Mαρμάρινο άγαλμα της Θέμιδας από τον Ραμνούντα
Γύρω στο 300 π.Χ.

Μεγαλύτερο του φυσικού μεγέθους άγαλμα της Θέμιδας από πεντελικό μάρμαρο, που σώζεται μαζί με το χαμηλό βάθρο του. Βρέθηκε, το 1890, στον Ραμνούντα, μέσα στο μικρό ναό της Νέμεσης, τον λεγόμενο ναό της Θέμιδας. Η θεά παριστάνεται όρθια να στηρίζεται στο αριστερό σκέλος, ενώ το άνετο δεξί, λυγισμένο στο γόνατο, κινείται πλάγια. Στρέφει το κεφάλι ελαφρά προς τα δεξιά της. Φέρει χιτώνα με μανίκια, ζωσμένο κάτω από το στήθος, και ιμάτιο, που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του σώματος και μαζεύεται πάνω στο αριστερό χέρι. Σύμφωνα με τη χαραγμένη στην πρόσθια πλευρά του βάθρου επιγραφή το άγαλμα φιλοτέχνησε ο Χαιρέστρατος από τον Ραμνούντα και το ανέθεσε στη θεά ο Ραμνούσιος Μεγακλής.
Ύψος 2,22 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El