Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

366

Μαρμάρινη κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τον Κεραμεικό της Αθήνας
Γύρω στο 300 π.Χ.

Κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από πεντελικό μάρμαρο. Βρέθηκε στον Κεραμεικό, στην Αθήνα. Ο Αλέξανδρος φορεί τη λεοντή, σύνηθες εικονογραφικό στοιχείο στις απεικονίσεις του νεαρού βασιλέως σε νομίσματα, που υπαινίσσεται την καταγωγή του από το μυθικό ήρωα Ηρακλή. Τα γράμματα στο πρόσωπο έχουν χαραχθεί σε μεταγενέστερη εποχή.
Ύψος 0,28 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El