Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

3377

Μαρμάρινη κολοσσική κεφαλή του Δία από την Αίγειρα της Αχαΐας
Γύρω στο 150 π.Χ.

Μαρμάρινη κεφαλή από υπερφυσικού μεγέθους άγαλμα του Δία. Βρέθηκε στην Αίγειρα της Αχαΐας• το 1916, ενώ λίγο αργότερα, το 1920, βρέθηκε και το αριστερό χέρι του αγάλματος. Τα μάτια ήταν ένθετα από άλλο υλικό. Στις οπές, στη δεξιά πλευρά του κρανίου, στερεωνόταν μετάλλινο στεφάνι. Πιθανότατα πρόκειται για το άγαλμα του Δία, που είδε ο περιηγητής Παυσανίας στην Αίγειρα, το οποίο ήταν έργο του Αθηναίου γλύπτη Ευκλείδη.
Ύψος 0,87 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El