Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

247

Μαρμάρινο άγαλμα Γαλάτη πολεμιστή από τη Δήλο, Κυκλάδες
Γύρω στο 100 π.Χ.

Άγαλμα Γαλάτη πολεμιστή από παριανό μάρμαρο. Βρέθηκε στη Δήλο των Κυκλάδων, στην Αγορά των Ιταλών. Ο πληγωμένος στο μηρό πολεμιστής έχει πέσει με το δεξί γόνατο στο έδαφος, ενώ με το αριστερό χέρι θα έκανε κίνηση για να αποκρούσει τον εχθρό. Πλάι του είναι ακουμπισμένο στο έδαφος ένα γαλατικό κράνος. Πρόκειται για αντιπροσωπευτικό έργο της γλυπτικής της ύστερης ελληνιστικής περιόδου με στοιχεία της σχολής της Περγάμου. Kατά μία άποψη ίσως πρόκειται για έργο του γλύπτη Aγασία.
Ύψος 0,93 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El