Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

1454

Μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο, από την Αθήνα
Αντίγραφο του 2ου αι. μ.Χ. ενός παλαιότερου έργου της ελληνιστικής περιόδου

Μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο με τον ήρωα Ηρακλή. Βρέθηκε στην πλατεία Μοναστηρακίου, στην Αθήνα. Παριστάνεται ο Ηρακλής αναπαυόμενος πάνω σε βράχο, στον οποίο έχει στρώσει τη λεοντή. Πάνω από το κεφάλι του διακρίνονται φύλλα του πλάτανου, στη σκιά του οποίου αναπαύεται ο ήρωας.
Ύψος 0,74 μ., πλάτος 0,89 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El