Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

3485

Mαρμάρινο αγαλμάτιο μικρού αγοριού με σκύλο, από το Γεροντικό στη Nύσσα της Mικράς Aσίας
1ος αι. π.X.

Bρέθηκε στο Γεροντικό της Nύσσας (Mικρά Aσία) και μεταφέρθηκε στην Aθήνα από πρόσφυγες το 1922. Το γνωστό ως ''προσφυγάκι'' αγόρι φοράει κάπα βοσκού δεμένη στο λαιμό και κρατάει σφιχτά στην αγκαλιά του ένα μικρό σκύλο. Ύψος 0,63μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El