Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

351

Μαρμάρινη εικονιστική κεφαλή ιερέα, από την Αθήνα
50-25 π.Χ.

Εικονιστική κεφαλή ιερέα, από πεντελικό μάρμαρο. Βρέθηκε στην Αθήνα. Ο εικονιζόμενος άνδρας έχει πλούσια ανακατεμένα μαλλιά και φορεί δάφνινο στεφάνι, που τον χαρακτηρίζει ως ιερέα. Τα ατομικά χαρακτηριστικά αποδίδονται με έντονο ρεαλισμό.
Ύψος 0,31 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El