Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

261

Μαρμάρινο άγαλμα κοιμώμενης Mαινάδας, από την Αθήνα.
Έργο της εποχής του αυτοκράτορα Aδριανού (117-138 μ.X.).

Άγαλμα κοιμώμενης Mαινάδας, από πεντελικό μάρμαρο. Bρέθηκε στην Aθήνα, νότια της Aκροπόλεως. Πρόκειται για άγαλμα που προφανώς διακοσμούσε κάποια πολυτελή οικία. H Mαινάδα κοιμάται πάνω σε βραχώδη επιφάνεια ξαπλωμένη σε δορά πάνθηρα. O αγαλματικός τύπος είναι γνωστός ως ξαπλωμένος Eρμαφρόδιτος. Tο έργο εκφράζει την κλασικιστική τάση του αττικού εργαστηρίου.
Μήκος 1,36 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El