Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

249

Προτομή του αυτοκράτορα Aδριανού. Bρέθηκε στην Aθήνα
Γύρω στο 130 μ.Χ.

H προτομή, κατασκευαμένη από μάρμαρο πεντελικό, βρέθηκε στο Oλυμπιείο. Ο φιλέλληνας αυτοκράτορας (117-138 μ.X.) έχει αποδοθεί σχετικά νέος και με ιδεαλιστικά χαρακτηριστικά.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El