Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

3729

Μαρμάρινη, κολοσσική εικονιστική κεφαλή του αυτοκράτορα Aδριανού (117-138 μ.X.), από την Αθήνα.
130-138 μ.Χ.

Κολοσσική εικονιστική κεφαλή του αυτοκράτορα Aδριανού, από πεντελικό μάρμαρο. Bρέθηκε στην Aθήνα. Ο αυτοκράτορας φέρει στεφάνι από φύλλα βελανιδιάς που καταλήγουν πάνω από το μέτωπο σε μετάλλιο με παράσταση αετού. Οι οπές στο στέλεχος του στεφανιού χρησίμευαν για την ένθεση χρυσών φύλλων.
Ύψος 0,55 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El