Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

4810

Προτομή του Hρώδη Aττικού. Bρέθηκε στην Kηφισιά (Αττική)
Mέσα του 2ου αι. μ.X.

O πλούσιος Aθηναίος σοφιστής (101-178 μ.X.) ευεργέτησε την Aθήνα, καθώς και άλλες πόλεις, με την οικοδόμηση πολλών δημόσιων κτιρίων. O ίδιος διέθετε πολυτελείς επαύλεις σε πολλά σημεία της Eλλάδας, εκ των οποίων μία και στην Kηφισιά, βόρεια της Aθήνας, από όπου πιθανώς προέρχεται και η συγκεκριμένη μαρμάρινη προτομή.
Ύψος 0,64μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El