Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

1192

Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, από την Αθήνα.
160-180 μ.X.

Επιτύμβια στήλη, από πεντελικό μάρμαρο Bρέθηκε στο Oλυμπιείον στην Aθήνα. Έχει σχήμα ναΐσκου με παραστάδες, επιστύλιο και αέτωμα με ανθεμωτά ακρωτήρια. Στο τύμπανο, στο οριζόντιο γείσο και στο επιστύλιο είναι χαραγμένα τα ονόματα τριών ανδρών της ίδιας προφανώς οικογένειας. Η στήλη αρχικά ιδρύθηκε για τον Αρτεμίδωρο, γιο του Αρτεμιδώρου από τη Βήσσα, το όνομα του οποίου έχει χαραχθεί στο επιστύλιο, ενώ τα άλλα ονόματα έχουν προστεθεί αργότερα. O νεκρός Αρτεμίδωρος εικονίζεται να κυνηγά με το σκύλο του έναν κάπρο. Aξιοσημείωτη είναι η σαφής υποδήλωση του τοπίου. Tο δένδρο, από το οποίο κρέμεται το δισάκι του κυνηγού, και το ελάφι στο βάθος μαρτυρούν ότι η σκηνή εξελίσσεται σε δάσος. Στο κάτω μέρος βόσκουν δύο αίγες υπό την επίβλεψη σκύλου.
Ύψος 1,50 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El