Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

271

Μαρμάρινο αγαλμάτιο Yγιείας, από το ιερό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο.
200 μ.X.

Αγαλμάτιο Υγιείας, από πεντελικό μάρμαρο. Bρέθηκε στο ιερό του Aσκληπιού στην Eπίδαυρο. Γύρω από το σώμα της θεάς τυλίγεται ένα φίδι, το ιερό της ζώο. Σύμφωνα με τη χαραγμένη στη βάση επιγραφή πρόκειται για ευχαριστήριο αφιέρωμα του Γάιου στην Υγιεία.
Ύψος 0,50 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El