Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

X 23321

Χάλκινο εικονιστικό άγαλμα της αυτοκράτειρας Ιουλίας Ακυλίας Σεβήρας, από τη Σπάρτη, Λακωνία.
221-222 μ.Χ.

Εικονιστικό άγαλμα της αυτοκράτειρας Ιουλίας Ακυλίας Σεβήρας, από χαλκό. Βρέθηκε στη Σπάρτη, Λακωνία. Η γυναίκα φορεί χιτώνα και ιμάτιο και στην κεφαλή θα έφερε στεφάνη. Ο τύπος της κόμμωσης, χαρακτηριστικός για τη δυναστεία των Σεβήρων, σε συδυασμό με την απόδοση των εκτεταμένων κακώσεων σε damnatio memoriae (μεταθανάτια ποινή που επέφερε την καταστροφή των απεικονίσεων και την απάλειψη του ονόματος του καταδικασμένου), είχε οδηγήσει παλαιότερα στην ταύτιση της εικονιζόμενης με γυναίκες της δυναστείας των Σεβήρων, οι οποίες υπέστησαν τη συγκεκριμένη ποινή: την Ιουλία Μαμαία, μητέρα και συναυτοκράτειρα του Αλεξάνδρου Σεβήρου, την Πλαυτίλλα, σύζυγο του Καρακάλλα και την Άννια Φαυστίνα, τρίτη σύζυγο του Ελαγαβάλου.
Η Ιουλία Ακυλία ήταν η δεύτερη και στη συνέχεια η τέταρτη και τελευταία σύζυγος του αυτοκράτορα Ελαγαβάλου (218-222 μ.Χ.). Για την αυτοκράτειρα αυτή δεν μαρτυρείται damnatio memoriae. Η κακή κατάσταση του εικονιστικού αγάλματος οφείλεται, σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα, στην κατάρρευση, λόγω πυρκαγιάς, του κτιρίου μέσα στο οποίο είχε ιδρυθεί.
Ύψος 1,84 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El