Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

264

Μαρμάρινο αγαλμάτιο Aσκληπιού, από το ιερό του θεού στην Επίδαυρο.
Τέλη 3ου - αρχές 4ου αι. μ.Χ.

Αγαλμάτιο Aσκληπιού, από πεντελικό μάρμαρο. Bρέθηκε στο ιερό του θεού στην Eπίδαυρο. Ο Ασκληπιός στηρίζεται σε ραβδί, στο οποίο αναρριχάται ένα φίδι, το ιερό του ζώο. Σύμφωνα με την επιγραφή στη βάση του, το αγαλμάτιο ανατέθηκε στον θεό από τον Αθηναίο Πλούταρχο, ιερέα του Διονύσου και του Aσκληπιού.
Ύψος 0,63 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El