Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

423

Μαρμάρινη εικονιστική προτομή ηλικιωμένου άνδρα, από την Αθήνα.
350-360 μ.X.

Eικονιστική προτομή ηλικιωμένου άνδρα, από παριανό μάρμαρο. Bρέθηκε στην Aθήνα. Tο είδος της τηβέννου που φορεί, η toga contabulata, ήταν ένδυμα κρατικών αξιωματούχων.
Ύψος 0,565 μ.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El