Χρονολόγιο  
 
         
   
 
 

2006

Μαρμάρινη εικονιστική κεφαλή άνδρα, από την Αθήνα.
350 - 400 μ.Χ.

Εικονιστική κεφαλή άνδρα, από πεντελικό μάρμαρο. Bρέθηκε στην Aθήνα. Φορεί στροφίον και ψηλό διάδημα. Παριστάνεται πιθανώς κάποιος ιερέας ή αυτοκράτορας, όπως δηλώνει το διάδημα, κατά μία άποψη ο Ιουλιανός ο Παραβάτης (361-363 μ.Χ.).

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
El