Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

Α 00220

Βοιωτικός πιθαμφορέας με διπλές λαβές. Από τη Θήβα. 680-670 π.Χ

 

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2012
El