Χρονολόγιο  
 
           
   
 
 

Α 01409

Αττική ερυθρόμορφη κύλικα. Από την Καρδίτσα της Βοιωτίας. Έργο του κεραμέα Παμφαίου. 500-490 π.Χ.

 

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2012
El